Kongre Takvimi

Kongrede tüm İSG alanları ile ilgili davetli konuşmalar, sözlü sunumlar, poster ve sanal sunumlar yer alacaktır. Kongre dili İngilizce ve Türkçedir. Kabul edilen özet ve tam metin bildiriler bildiri kitapçığında basılacaktır. Kongreye kadar sadece özet bildiriler kabul edilecektir. Kongreye kabul edilen özet bildiriler Kongre Özet Bildiri kitabında basılacaktır. Bildirilerin kabulüne ilişkin değerlendirme süreci en kısa sürede tamamlanarak ilgililere e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Önemli Tarihler:
Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi: 1 Ekim 2017
Özet bildirilerin Kabulünün katılımcılara bildirilmesi için son Tarih: 15 Ekim 2017
Kongre Tarihi: 6-7 Aralık 2017