Kongre Konuları

1. ULUSLARARASI İSG KONGRESİ
HERKES İÇİN HER YERDE UYGULANABİLİR VE YÖNETİLEBİLİR İSG
“Yönetişim”

1-İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

1.1-İSG Yönetim Sistemleri

 

a Uluslararası Güvenlik Standartları

b Kalite Yönetim Sistemleri

c Çevre Yönetim Sistemleri

d Yönetim ve Sigorta Sistemi

1.2 Yönetim ve Otomasyon Yazılımları

a İSG Otomasyon

b Kare Kod Uygulamaları

c İSG Otomasyon Yönetim Sistemlerine Uyumu

d Bilgi Güvenliği

1.3 İSG’de Model Projeler ve Yeni Yaklaşımlar

a Bir Fikrim Var vb projeler

 

2-KAMU VE YEREL YÖNETİMLERDE İSG 

2.1 Kamuda İşe Alım Süreci ve Personel İstihdamında İSG Bakış Açısı

a Kamuda Personel Seçiminde İSG Faktörü

b Özel Sektörde Personel Seçiminde İSG Faktörü

c Özel Politika Gerektiren Çalışanları (Eski Hükümlü, Gebe, Yaşlı, Engelli )

2.2 Yerel Yönetimlerde İSG

a Kentsel Dönüşüm ve Yıkım İşleri (Asbest,Yıkım, Atık Yönetimi vb.)

b Şehir içi Trafik ve Ulaşım Güvenliği

c Zabıta, İtfaiye Hizmetleri

d İlaçlama Hizmetleri Vb…..

2.3 Merkezi Yönetimlerde  İSG

a Eğitim Kurumları ve Yurtlar

b Sağlık Kurumları

c Kamuda Uygulanabilir İSG için Öneriler

d Sanat ve Spor İşlerinde İSG

2.4 Hukuk ve İSG

a Tüzel Kişilerde Sorumluluklar

b Asıl-Alt İşveren İlişkileri

c Mevzuat ve Yeni Öneriler

d Denetimler, Teftiş ve SGK Uygulamaları

 

3-İSG KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIK

3.1 Eğitim

a İSG Eğitimleri Uygulanabilirlik (Uzaktan Eğitim, Tekrarlanan Eğitimler vb.)

b Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim Kavramları

c Destek Elemanlarının Eğitimi

d Risk Değerlendirme, Kurul Üyeleri, Çalışan Temsilcisi Eğitimleri

3.2 Yazılı ve Görsel Dokümanlara Kısa Filmler, Kamu Spotları, Tiyatral Gösteriler, Animasyonlar

b İSG Rehber Kitapları

c İSG Oyun Parkları ve Simülatörler

3.3 İSG Yayılım Politikaları

a Toplantı ve Organizasyonlar

 

4-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

4.1 İSG’de Teknik

a Periyodik Kontroller ve Ortam ölçümleri

b KKD Seçimi ve Kullanımı

c Yeni Teknolojilerde Değişim Yönetimi

d Yangın Sebepleri ve Korunma Yolları

e Yüksekte, Kapalı Alanda ve Yeraltında Çalışma

4.2 İSG Uygulamaları

a Sürdürülebilir ve Uygulanabilir Risk Değerlendirmeleri

b Acil Durum Organizasyonları ve Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler

c İsg Dökümanları (Talimat, Form, İç Yönerge vb.)

4.3 İş Kazaları

a İş Kaza nedenlerinin kaydı ve Analiz Yöntemleri

b İş Kazalarında Bilirkişilik

c İş Kazalarının Bildirimi

d Karşılaştırmalı İş kazaları Analizleri

 

5-ÇALIŞAN SAĞLIĞI

5.1 İSG’de Ruh Sağlığı 

a Psikososyal Risk Etmenleri

b Stres ve Mobing

5.2 İSG’ de Beden Sağlığı

a Periyodik Sağlık Muayeneleri

b Tahlil ve Tetkikler

c Ergonomi

d Elle Taşıma İşleri

e Ekranlı Araçlarla Çalışma

f Spor Yaralanmaları

5.3 Meslek Hastalıkları

a Koruyucu Hekimlik

b Önlemede Yeni Yaklaşımlar

c Önlemede Ortam Ölçümlerinin Rolü

d Önlemede KKD lerin Rolü

e Karşılaştırmalı İstatistikler

f Uluslararası Güvenlik Standartları